O spoločnosti

V roku 1993 bola v spolupráci so zahraničným partnerom založená spoločnosť CENTER SLOTEL s.r.o., ktorej hlavnou náplňou bola výstavba rádiových a pagingových sietí na báze technológie firmy Motorola. V tejto činnosti pokračovala od roku 1997 už výhradne slovenská spoločnosť RASCO s.r.o., ktorá až dodnes úspešne pokračuje v započatej orientácii na rádiové systémy Motorola, pričom postupom času bola činnosť spoločnosti rozšírená o ďalšie oblasti.

V súčasnosti v portfóliu spoločnosti RASCO figurujú nasledovné oblasti činnosti:

  • Vysielačky, dodávka a servis profesionálnych alebo občianskych rádiostaníc MOTOROLA, návrh, výstavba a údržba rádiových sietí (základňové rádiostanice, prevádzače/repeatre, dátové prenosy, telemetria).
  • Zabezpečovacie systémy PSN s napojením na pult centrálnej ochrany alebo telefón, s možnosťou vzdialenej správy cez PC alebo cez mobilný telefón, prípadne s možnosťou ovládať vzdialene niektoré spotrebiče (osvetlenie, kúrenie/klimatizáciu, žalúzie atď.).
  • Kamerové systémy CCTV (priemyselné, kancelárske, do domácností alebo aj na chaty), s možnosťou vzdialeného prístupu či už cez počítač, PDA alebo mobilný telefón.
  • Doplnkové protipožiarne systémy EPS, ktoré signalizujú požiar alebo únik plynu (zemný plyn, CO2, propán bután a pod.) vo forme doplnkovej signalizácie k zabezpečovacej ústredni (vhodné pre domácnosti alebo menšie a stredné kancelárie a firmy).
  • Prístupové a dochádzkové systémy ACCESS zabezpečia kontrolu prístupu a pohybu ľudí v priestoroch firmy, prípadne poskytnú napríklad údaje o dochádzke mzdovému systému (od jednoduchších vo forme doplnku k zabezpečovaciemu systému, až po plnohodnotné samostatné systémy).
  • Audio a video vrátniky analógové alebo digitálne, s možnosťou otvárania dverí, brán alebo závor, s interkomom, alebo aj s prepojením s mobilným telefónom, vhodné do všetkých typov inštalácií (rodinný dom, byt, kancelárie, veľký bytový dom atď.).
  • Závory, brány, mreže, turnikety na zabránenie prístupu neoprávneným osobám, ovládané manuálne autorizovanou osobou (tlačítko, video/audiovrátnik), alebo automaticky napríklad pomocou prístupových kariet.