Infraštruktúra

Vysielacky_spolu

Rádiostanice Motorola MOTOTRBO™ sú postavené na široko akceptovanom medzinárodnom štandarde DMR (konkrétne sa jedná o štandard ETSI TS 102 361-1, -2, -3; kategória DMR Tier II), ktorý definuje dva sloty TDMA pre 12.5 kHz kanál, čím zdvojnásobuje kapacitu systému. To v praxi znamená že oproti analógovému systému môže na jednom kmitočte naraz komunikovať dvojnásobné množstvo užívateľov (alebo dve navzájom úplne nezávislé skupiny).

digitalizacia_schema

  TDMA

Na vysvetlenie čo znamenajú všetky tie spomenuté skratky: DMR je skratka pre Digital Mobile Radio, ETSI znamená European Telecommunications Standards Institute a MOTOTRBO je označenie nového digitálneho systému spoločnosti Motorola (rádiostanice, repeatre, kontrolery, brány, programy atd.).

 DMR_ETSI_TRBO

Nové digitálne rádiostanice Motorola nielenže spĺňajú ETSI DMR Tier II Standard, ale sú kompatibilné aj s ďalšími vylepšeniami, ktoré Motorola implementovala do rady MOTOTRBO nad rámec tohoto štandardu, takže celý systém MOTOTRBO môže byť nakonfigurovaný v jednom z týchto piatich prevádzkových režimov:

  • Konvenčný systém - jedna lokalita pracujúca v digitálnom, analógovom, alebo zmiešanom režime
  • IP Site Connect - rozšírenie pokrytia z jednej geografickej lokality na viacero
  • Capacity Plus - rozšírenie kapacity systému v jednej lokalite (digitálny trunkingový systém)
  • Linked Capacity Plus - rozšírenie pokrytia aj kapacity (kombinácia oboch predošlých systémov)
  • Connect Plus - plnohodnotný škálovateľný digitálny trunkingový systém (vyžaduje riadiaci kontrolér s dedikovaným riadiacim kanálom a rádiostanice musia mať nainštalovaný option board)

Nasledujúci obrázok ukazuje škálovateľnosť systému MOTOTRBO s ohľadom na rastúce požiadavky (pokrytie, kapacita, možnosti systému) a investície.

system_evolution

Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola