Certifikáty

Na tejto stránke nájdete niektoré z certifikátov a osvedčení spoločnosti RASCO s.r.o.

Naši montážni pracovníci sú držiteľmi osvedčení v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na §22 (samostatný elektrotechnik), resp. §23 (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky). Pre niektoré špecifické práce vo výškach sú taktiež držiteľmi Preukazu výškového špecialistu.

Všetky uvedené certifikáty, osvedčenia, oprávnenia a povolenia, sú zárukou odborne a kvalitne odvedenej práce, čoho dôkazom je množstvo našich spokojných zákazníkov:

Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra

Licencia technickej služby

Licencia technickej služby

Živnostenský list
(klimatizácie)

Živnostenský list (klimatizácie)

Živnostenský list
(EPS)

Živnostenský list (EPS)

Živnostenský list
(El.rozvody a zariadenia)

Živnostenský list (El.rozvody a zariadenia)

Ďalšie certifikáty a osvedčenia