Analógové rádiostanice – predaj ukončený 16.2.2015

rdst-analog

Spoločnosť Motorola ako líder na trhu profesionálnych rádiostaníc neustále sleduje najnovšie trendy a často krát tieto trendy dokonca vytvára svojimi vývojovými kapacitami.
Nie je tomu inak ani v súčasnosti, keď v zmysle nastupujúcej digitalizácie neustále sledujeme prechod mnohých technológií z analógovej prevádzky na modernejšiu a efektívnejšiu digitálnu prevádzku.

Preto aj Motorola v posledných rokoch výrazne inovovala celý svoj výrobný program rádiostaníc a všetky analógové rádiostanice postupne nahradila ich digitálnymi ekvivalentmi, ktoré ich plne nahradia v jestvujúcich analógových sieťach (keďže dokážu komunikovať aj v analógovom režime), ale hlavne dramaticky zvýšia ich využiteľnosť v digitálnych sieťach.

V súčasnosti už nie je možné objednať žiadny z modelov starých analógových (a veľmi populárnych) rádiostaníc akými boli napríklad modely CP040/CM140, GP340/GM340, GP344, GP340 Ex ATEX a podobne. Ich funkcionalitu však plne nahradia digitálne rádiostanice novej modelovej rady Motorola MOTOTRBO.

Vhodnosť konkrétneho modelu novej rádiostanice ako náhrady za starý analógový model, môžete posúdiť podľa nasledovných obrázkov spoločnosti Motorola.

Prenosné rádiostanice

portfolio1

Vozidlové/základňové rádiostanice

portfolio2

Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola