PSN – Poplachové systémy narušenia (EZS)

Zabezpečovacie zariadenie umožňuje ochrániť Váš majetok počas Vašej neprítomnosti a prípadné vniknutie do strážených priestorov oznámi buď na Váš mobilný telefón, alebo na Pult Centralizovanej Ochrany.

V prípade požiadavky na kontrolu vstupu, je možné zabezpečovací systém doplniť prvkami prístupového systému (ACCESS) ako sú rôzne vstupné klávesnice/čítačky, magnetické karty/kľúčenky, elektromagnetické zámky atď.

Samozrejmosťou je 24 mesačná záručná lehota, ako aj plný pozáručný servis. V prípade špecifických požiadaviek (čas zásahu, pravidelné revízie, cenové zvýhodnenie a pod.) sa uzatvára servisná zmluva.

Technické oddelenie spoločnosti RASCO zabezpečuje montáž, údržbu ako aj revízie produktov nasledovných firiem: Satel, Jablotron, Texecom. V  prípade potreby je však možné servisovať aj systémy od iného výrobcu.

Zabezpečovací systém sa môže skladať z nasledovných častí:

  1. Zabezpečovacia ústredňa
  2. Ovládacia klávesnica (môže byť aj viac)
  3. Pohybové snímače (pasívne infračervené, mikrovlnné, duálne)
  4. Magnetické kontakty (na okná, dvere ale aj garážové a iné brány)
  5. Snímače trieštenia skla (akustické aj tlakové)
  6. Požiarne snímače (dymové, tepelné, snímače úniku plynu – zemný plyn/propánbután)
  7. Špeciálne snímače (otrasové snímače pre trezory a trezorové miestnosti, snímač poslednej bankovky, panic tlačidlá, nášlapné lišty, snímače zaplavenia a pod.)
  8. Expandery/koncentrátory (v prípade pripojenia väčšieho počtu snímačov, alebo bezdrôtových prvkov)
  9. Vonkajšia, prípadne vnútorná siréna
  10. Komunikátor pre odoslanie informácie o poplachu (GSM, alebo pevná linka)
  11. Rádiové ovládanie ústredne (alebo aj ďalších prvkov napríklad vstupnej prípadne garážovej brány, svetiel a pod.)
  12. Záložné akumulátory pre prípad výpadku napájania (ústredňa, expandery, vonkajšia siréna)

Na zvýšenie bezpečnosti chráneného objektu je možné zabezpečovací systém kombinovať s obvodovou ochranou (PERIMETRIA), alebo s kamerovým systémom (CCTV).