Connect Plus

MOTOTRBO Connect Plus je trunkingový systém s riadiacim kontrolérom a dedikovaným riadiacim kanálom, čím sa líši od jednoduchšieho systému MOTOTRBO Capacity Plus (ten nemá kontrolér ani trvalo vyhradený riadiaci kanál). Jedná sa teda o plnohodnotný multi-sajtový trunkingový systém založený na štandarde DMR, s vysokou mierou škálovateľnosti, konfigurovateľnosti, riadiacich funkcií, dostupnosťou a v neposlednej rade aj zabezpečenia.

V systéme môže byť zapojených do 70 lokalít, 420 repeatrov (maximálne 15 repeatrov v jednej lokalite) a teoretická kapacita systému je 2900 užívateľov na lokalitu (29 komunikačných slotov + jeden riadiaci slot).

Komponenty sytému Connect Plus:

  • Riadiaci kontrolér (XRC9000/XRC9100 Site Controller)
  • Telefónny interkonekt - opcia (XRI9100 Interconnect Gateway)
  • Brána - opcia (XRT9000/XRT9100 Gateway)
  • Aplikačný server - opcia (GPS, Text messaging, atd.)
  • MOTOTRBO repeatre (SLR5500, DR3000, MTR3000)
  • Kompatibilné MOTOTRBO rádiostanice (len rádiostanice rady 3000 a 4000, osadené option boardom so systémom Connect Plus)

Topológia systému Connect Plus:

Connect Plus

Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola