Capacity Plus

MOTOTRBO Capacity Plus je systém zameraný na rozšírenie kapacity jednej lokality/repeatra bez potreby dodatočných špecializovaných zariadení (centrálny kontrolér, router a pod.). Jedná sa o dynamické zdieľanie logických kanálov viacerých fyzických repeatrov umiestnených v jednej lokalite, pričom riadenie systému a prideľovanie kanálov si riadia repeatre samy. Výsledkom je potom jeden systém s viacerými dostupnými kanálmi v reálnom čase, pričom takýto systém je flexibilnejší v ich prideľovaní ako viacero izolovaných malých systémov s obmedzenou kapacitou.

Capacity plus1 

V podstate sa jedná o malý jedno-sajtový trunkingový systém bez potreby riadiaceho kontroléra a dedikovaného riadiaceho kanála, ktoré sú potrebné pri veľkých plnohodnotných trunkingových systémoch (Connect Plus, Tetra a pod.).

Pri systéme Capacity Plus je možné spojiť do jedného celku maximálne 6 repeatrov (pre 12 dynamických hlasových alebo dátových kanálov) plus ďalších až 12 repeatrov (pre 24 dedikovaných dátových kanálov), pričom toto prepojenie je realizované cez LAN infraštruktúru.

Každý repeater potrebuje svoj vlastný duplexný pár (frekvencie repeatrov je treba voliť opatrne s ohľadom na vzájomné rušenie), pričom do systému poskytuje dva logické kanály. Maximálna teoretická kapacita systému je 1200 užívateľov, pričom sa nejedná o rozšírenie pokrytia, keďže všetky repeatre sú umiestnené v jednej lokalite.

Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola