Linked Capacity Plus

MOTOTRBO Linked Capacity Plus je systém zameraný na rozšírenie kapacity vo viacerých lokalitách bez potreby dodatočných špecializovaných zariadení (centrálny kontrolér, router a pod.). Jedná sa o dynamické zdieľanie logických kanálov viacerých fyzických repeatrov umiestnených vo viacerých lokalitách (tzn. každá samostatná lokalita obsahuje viacero repeatrov, pričom týchto lokalít je viac). Riadenie systému a prideľovanie kanálov si riadia repeatre samy. Výsledkom je potom jeden systém s viacerými dostupnými kanálmi v reálnom čase a vo väčšej geografickej lokalite zloženej z jednotlivých lokálnych "sajtov" (v princípe ide o kombináciu systémov Capacity Plus a IP Site Connect).

 

LinkedCapacityPlus

 

V podstate sa jedná o multi-sajtový trunkingový systém bez potreby riadiaceho kontroléra a dedikovaného riadiaceho kanála, ktoré sú potrebné pri veľkých plnohodnotných trunkingových systémoch (Connect Plus, Tetra a pod.).

Pri systéme Linked Capacity Plus je možné spojiť do jedného celku maximálne 15 lokalít, pričom v každej z nich je k dispozícii 16 hlasových alebo dátových kanálov plus ďalších 8 dedikovaných dátových kanálov. Vzájomné prepojenie je realizované cez LAN/WAN infraštruktúru.

Pre jestvujúce MOTOTRBO siete je systém Linked Capacity Plus vhodný ako rozšírenie kapacity multi-sajtového systému IP Site Connect (z teoretických 200 na maximálne 1200 užívateľov), alebo ako rozšírenie pokrytia jedno-sajtového systému Capacity Plus (z jednej lokality s maximálne 1200 užívateľmi na maximálne 15 lokalít rovnako s maximálne 1200 užívateľmi).

Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola