Konvenčný systém

Konvenčný rádiový systém pozostávajúci z rádiostaníc Motorola MOTOTRBO, je vlastne systém nachádzajúci sa v jednej geografickej lokalite obsahujúci najčastejšie len jeden repeater, ktorý vyžaduje jeden duplexný pár (dve frekvencie s patričným odstupom). Ak takýto systém pracuje v analógovom režime, dokáže komunikovať len na jednom kanáli. Pokiaľ by sme ho chceli rozšíriť na dvojkanálový, potrebovali by sme ďalší repeater a k nemu ďalší duplexný pár.

Konvency_analog

Ak ale systém prepneme do digitálneho režimu, tak s jedným repeatrom (a teda s jedným duplexným párom) môžeme vďaka časovému multiplexu TDMA komunikovať naraz na dvoch kanáloch. To nám efektívne zdvojnásobí kapacitu systému bez nárokov na akékoľvek ďalšie zariadenia. Nezanedbateľnou výhodou je aj to, že môžu naraz komunikovať dve rôzne skupiny bez toho, aby sa navzájom akokoľvek ovplyvňovali.

Konvency_digital

Digitálny režim navyše poskytuje oproti analógovému ďalšie benefity ako sú:

  • väčšia výdrž batérie (cca o 40%)
  • čistý prenos hlasu bez šumu
  • šifrovanie (utajenie) hovoru
  • sledovanie pomocou GPS
  • posielanie textových správ
  • začlenenie do systémov IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus a Connect Plus.

Čo sa týka kapacity konvenčného systému, tak formálne sa počíta s kapacitou cca 100 účastníkov na jeden kanál, takže pri možnosti MOTOTRBO repeatrov poskytnúť naraz dva komunikačné logické kanály je výsledná kapacita konvenčného digitálneho MOTOTRBO systému cca 200 užívateľov.

Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola