IP Site Connect

MOTOTRBO IP Site Connect je systém zameraný na rozšírenie pokrytia z jednej lokality/repeatra na viaceré, pričom tieto sú navzájom prepojené cez LAN alebo internet a účastníkovi sa javia ako jeden veľký systém (všetci účastníci môžu komunikovať navzájom medzi sebou tak ako keby boli v jednej lokalite, resp. v dosahu jedného repeatra).

Prechod účastníka z jednej lokality do druhej (roaming) je zabezpečený automaticky bez nutnosti zmeny kanála na rádiostanici a bez prerušenia komunikácie, pričom táto komunikácia môže byť hlasová, dátová, prípadne formou textových správ alebo sledovania polohy cez systém GPS.

 

IP_Site_Connect2s

Takýchto lokalít môže byť až 15 a nemusí sa jednať len o geograficky vzdialené oblasti. Môžu sa navzájom prekrývať, alebo dokonca môžu byť v rámci jednej výškovej budovy a zabezpečiť tak jej kompletné pokrytie. Taktiež je možné týmto spôsobom zabezpečiť prepojenie účastníkov ktorí komunikujú v rôznych pásmach (VHF/UHF). Samozrejme pokiaľ sa lokality ktoré sú v spoločnom frekvenčnom pásme prekrývajú, je potrebné starostlivo voliť kmitočty s ohľadom na vzájomné rušenie.

 

IP_Site_Connect3s

Riadenie systému IP Site Connect zabezpečujú samotné repeatre ktoré medzi sebou komunikujú a odovzdávajú si informácie o rádiostaniciach v ich pokrytí. Požiadavky na komunikačnú linku ktorou sú repeatre prepojené nie sú pritom vôbec prehnané (oneskorenie v rozsahu 60 - 90ms, šírka pásma v závislosti od počtu repeatrov, ich typu a konfigurácie kanálov - maximálne cca 550kbps) a nie je problém ich v dnešnej dobe zaistiť, keďže minimálne požiadavky sú v podstate na úrovni DSL/aDSL linky (pre malý počet repeatrov stačí dokonca ISDN linka).

IPSC_Bandwidth

V prípade ak nepostačuje prípadné šifrovanie na úrovni rádiostaníc a z dôvodu bezpečnosti je požadovaná zabezpečená komunikácia aj v rámci internetu (VPN linka) vzrastú požiadavky na šírku pásma takejto linky na takmer dvojnásobok (cca 750 kbps, toto navýšenie ide na vrub VPN protokolu). VPN komunikácia vnáša do linky taktiež ďalšie oneskorenie, s čím treba rovnako počítať.

IPSC_Bandwidth2

Keďže MOTOTRBO repeatre vďaka technológii TDMA multiplexu poskytujú dva logické komunikačné kanály súčasne (Slot1 + Slot2), celý systém IP Site Connect je možné nakonfigurovať viacerými spôsobmi:

  • Jeden kanál lokálny, druhý globálny - najvýhodnejší spôsob konfigurácie, ponecháva možnosť izolovanej/lokálnej komunikácie v každej lokalite zvlášť (Slot1) a zároveň rozširuje pokrytie pomocou druhého komunikačného kanála na všetky lokality súčasne (Slot 2).
  • Dva globálne kanály - žiadna lokalita nemá vlastnú lokálnu komunikáciu, obidva logické kanály (Slot1 aj Slot2) sú použité ako globálne a teda budú vždy komunikovať vo všetkých lokalitách naraz (samozrejme nezávisle od seba, ale globálne).
  • Dva lokálne kanály - obidva kanály sú použité len lokálne. V tejto konfigurácii rádiostanice môžu migrovať medzi lokalitami (kde komunikujú vždy len lokálne), ale nie je možné komunikovať globálne s ostatnými lokalitami. Celkové pokrytie je tak síce oproti jednej lokalite väčšie, ale účastník sa musí vždy fyzicky nachádzať v tej lokalite v ktorej chce komunikovať.

Repeatre systému IP Site Connect musia byť nakonfigurované tak, že jeden z nich plní funkciu hlavného/riadiaceho repeatra (Master Repeater) a ostatné sú mu podriadené (Peer Repeater), pričom Master Repeater ako jediný musí mať pevnú IP adresu. Okrem týchto repeatrov nie je potrebný žiadny ďalší MOTOTRBO hardvér (kontroléry, brány a pod.), takže sa jedná o veľmi elegantný a cenovo efektívny systém na rozšírenie pokrytia.

Kapacita celého systému IP Site Connect sa rovná kapacite jednej lokality (pri dvoch logických kanáloch cca 200 užívateľov), nejedná sa preto o systém na zvýšenie kapacity - na to slúži systém Capacity Plus.

 Zdroj: marketingové materiály spoločnosti Motorola